Centrum voľného času, Poprad

Centrum voľného času, Poprad

Nám. Sv. Egídia 15
05801 Poprad
IČO: 00186767

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Poprad

 

Úvodom...

 

Milí priatelia,

chcem Vás čo najsrdečnejšie pozdraviť a poďakovať sa Vám za priazeň. Vám, ktorí chodíte  do našich záujmových útvarov,  navštevujete naše podujatia,  chodíte s nami  do táborov, alebo ste našimi priaznivcami,  pretože viete o dôležitosti zmysluplného prežívania voľného času.

Voľný čas sa vo veľkej miere podieľa na formovaní osobnosti mladého človeka. Dá sa prežívať rôzne, napr. odpočinkom, rekreáciou, zábavou či záujmovou činnosťou. Nás teší, že ste si pre trávenie voľného času vybrali práve naše zariadenie . A ak ste u nás ešte neboli, ste srdečne vítaní a veríme,  že u nás nájdete niečo, čo by Vás  bavilo a čo  by ste chceli  vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte nám to povedať!   Veď cieľom nášho centra  je vyplniť Váš  voľný čas zmysluplnou činnosťou tak, aby sa stal priestorom pre Váš rozvoj , poskytol Vám možnosť zábavy i poučenia, uspokojil  túžbu uplatniť sa. Jednoducho chceme Vám poskytnúť  možnosť, stráviť voľný čas príjemne podľa Vašich predstáv.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Mgr. Drahomíra Gavurová

riaditeľka CVČ

 

H.Koperniechová

L.Kacviňárová

 

Tel.: 052 772 20 12

E-mail: cvcpoprad@sinet.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit